ЗВІТ

перед громадськістю та батьками

директора

Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія»

Ащенко Надії Василівни

12 червня 2017 року

 

 

В Макарівському НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія» протягом 2016/2017 навчальному році навчалося 513 учнів та працювало 42 вчителі.

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Указу президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» Концепції «Нова українська школа» та «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», відповідно до методичних рекомендацій щодо організації та проведення методичної роботи із педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти, згідно з рекомендаціями КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», наказів і розпоряджень відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації, рекомендацій методичного кабінету відділу освіти та згідно з річним планом роботи гімназії і наказом по гімназії  «Про організацію науково-методичної роботи у 2016/2017 навчальному році» методична робота в гімназії була спрямована на науково-методичний супровід у забезпеченні навчального виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. 

Педагогічний колектив у цьому навчальному році  завершив ІV етап     роботи над науково-методичним проблемою гімназії «Формування і розвиток основних компетенцій гімназистів засобами інноваційних технологій».

Вибір структури та планування методичної роботи  базується на проведенні діагностичного анкетування з педагогічними працівниками, яке охоплює питання з професійної майстерності вчителів - предметників, класних керівників.

У Макарівському НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія»  створено наступну мережу науково-методичної роботи:

Ø МО вчителів початкових класів, яке працює над проблемою «Впровадження інтерактивних методів навчання» (керівник  Логвиненко Ю. М.);

Ø МО вчителів математики, фізики, інформатики (керівник Плакса Г.А.). Проблема «Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності при використанні інноваційних технологій».

Ø МО вчителів української мови та літератури (керівник Юхименко В.Д.). Проблема «Впровадження освітніх технологій на уроках української мови та літератури»;

Ø  МО вчителів природничого напряму (керівник Кравчук М. Я.). Проблема «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії, біології і географії»;

Ø  МО вчителів суспільно-гуманітарного напрямку (керівник Тимощук Г. А.). Проблема  «Впровадження інтерактивних та інноваційних технологій на уроках правознавства, історії та зарубіжної літератури».

Ø МО вчителів художньо-естетичного напряму та фізичної культури (керівник Янковська Л.В.). Проблема «Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання учнів»;

Ø  МО вчителів іноземних мов (керівник Онищук В. О.) Проблема «Розвиток комунікативного підходу в контексті особистісно-орієнтованого навчання учнів англійської  та французької мов».

Ø МО класних керівників (керівник - Москалюк Н. А.). Проблема «Розвиток життєтворчих компетенцій учасників виховного процесу, формування здорового способу життя на засадах особистісно-орієнтованого виховання»;

Керівництво методичною роботою у навчальному закладі здійснює директор закладу - Ащенко Н.В., організовують її заступники з навчально-виховної роботи - Ковалінська О.А. та Метошоп А. М.  та заступник директора з виховної роботи Савченко Н. В.

Протягом 2016/2017 н. р. у гімназіїефективнопрацювала методична рада, атестаційнакомісія.

Атестацію пройшли  7 педагогічних працівників, серед них – підтвердили вищу атестаційну категорію – 5 педагогів,  встановлено другу  кваліфікаційну категорію – 1 педагогу, підтвердили категорію «спеціаліст» - 1 педагогу.  Присвоєно педагогічне звання   «учитель-методист» - 2 педагогам (Омельченко Н. І.- вчителю української мови та літератури та Ковалінській О. А. – вчителю математики).

Шкільний методкабінет поповнився атестаційними матеріалами вчителів, які атестувались у 2016/2017 н. р. (Ковалінська О. А., Омельченко Н. І., Руденко В. С., Онищук В. О., Депутат С. О., Хавченко Н. В., Жгут М. С.), матеріалами педагогічних читань з теми «Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення якості освіти», розробками уроків та виховних заходів за новими технологіями.

Центром методичної роботи з педагогічними працівниками в гімназії є методичний кабінет, який обладнаний мультимедійним проектором та комп’ютером, принтером, телевізором.

 Згідно з річним планом було організовано роботу Школи молодого вчителя: видано наказ про призначення педагогів-наставників (Ащенко Н. В., Ковалінська О. А., Онищук В. О., Савченко Н. В.)  проведено співбесіди з молодими та малодосвідченими вчителями (Алієва Е. В. – вчитель французької мови; Косарєв В. А. – вчитель фізичної культури, Фіялко О. С. – соціальний педагог, Кравчук М. Я. – вчитель біології та основ здоров’я), про планування задач уроку, про роботу з документацією, про оформлення особових справ учнів. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та наставників.

За 2016/2017 навчальний рік курсову перепідготовку пройшли14 вчителів(Савченко Н. В., Кравчук М. Я., Депутат С. О., Терещенко О. Ф., Логвиненко Ю. М., Янковська Л. В., Левченко Г. І., Негода О. О., Лопата О. М., Тучемська С. Л., Булах А. В., Ковалінська О. А., Костенко О. В., Харчишина Л. І.).

У червні 2017 року 6 вчителів основної школи закінчили курси підготовки вчителів до роботи в класах, які працюють за всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (Ковалінська О. А., Харчишина Л. І. – вчителі математики, Глущенко Н. В., Кравець М. В. – вчителі української мови, Савченко Н. В. – вчитель природознавства та біології, Бакун В. З. – класний керівник, предмет «Навчаємося разом»).

Вчителі початкових класів Лопата О. М., Тучемська С. Л., Левченко Г. І. та Негода О. О. продовжують впроваджувати науково – педагогічний проект «Інтелект України». Тучемська С. Л. проводила підготовку майбутніх  першокласників до навчання за науково – педагогічним проектом «Інтелект України».

Педагогічний колектив у цьому навчальному році  завершив роботу над   дослідно-експериментальною роботою регіонального рівня з теми «Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної культури навчальних закладів». Координують роботу – заступник директора з НВР Ковалінська О. А. та практичний психолог Наконечна А. В. 

Вчителі Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія»  проводять  своєрідні  творчі звіти, предметні тижні, які стали традиційними. Педагоги беруть участь не тільки в роботі шкільних семінарів, а й у районних та обласних; у шкільних і районних педчитаннях. На належному рівні проведено предметні тижні 

Питання методичної роботи заслуховується на педрадах, нарадах при директору.

У І семестрі дирекцією гімназії вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії та   правознавства в класах профільного напрямку, у ІІ семестрі – стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з біології у класі з поглибленим вивченням предмету.   Як підсумок – видані накази по Макарівському НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія» «Про стан викладання та рівень  навчальних досягнень  учнів з  історії та правознавства», «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з  біології». 

Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради гімназії  за темами:

·        організація науково-методичної роботи  гімназії у 2016/2017 навчальному році;

·        обговорення методичних рекомендацій щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2016/2017 навчальному році.

·        організація участі учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

·        аналіз РНД учнів за І семестр та ІІ семестр 2016/2017 навчального року;

·        аналіз підсумків І,ІІ,ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

·        аналіз підсумків І,ІІ,ІІІ етапів участі учнів у Малій академії наук;

·        організація педагогічних читань.

Метою навчання у гімназії є виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями за курс середньої школи.
        Слід відмінити участь  команди учнів  Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія» в предметних  олімпіадах з базових дисциплін, яка виборола І місце у районні.  (ДОДАТОК 1)

На базі гімназії  у 2016/2017 навчальному році відбулися:

·        районний семінар класних керівників 9 – 11 класів (19 жовтня 2016 р.) «Організація спільної діяльності педагогів, батьків та учнів у формуванні здорового способу життя», в якому активну участь взяла  заступник з ВР Савченко Н. В. «Система роботи вчительського колективу з батьками та громадськістю у вихованні соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості». Практичну частину провела практичний психолог Наконечна А. В. (тренінг «Цінності сім’ї у сучасному світі»);

·        семінар-практикум для керівників ЗНЗ (20 жовтня 2016 р.) «Керівництво здійсненням моніторингу показників роботи навчального закладу», в якому активну участь брала директор Ащенко Н. В. «Складові управлінської функції керівника стосовно забезпечення моніторингу в роботі навчального закладу». Практичну частину провела практичний психолог Наконечна А. В. (тренінг «Позитивний психологічний мікроклімат в педагогічному колективі»);

·        районне свято з нагоди Міжнародного дня мови (21 лютого 2017 р.), в якому активну участь брали учитель української мови та літератури Глущенко Н. В. та вчитель інформатики Бакун В. З.;

·        семінар-практикум  вчителів трудового навчання (17 березня 2017 р.) «Розробка та виготовлення творчих проектів», в якому активну участь брали учителі  трудового навчання Бакун В. В., Тимощук Г. А. та вчителі початкових класів Депутат С. О., Тучемська С. Л.

На базі гімназії постійно діє «Школа педмайстерності  вчителів хімії» для вчителів району (керівник Кравченко В.Л), Школа молодого вчителя зарубіжної літератури (керівник Теремок В. В.), «Школа ППД для вчителів початкових класів «Особливості організації та проведення уроків за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (керівник Левченко Г. І.) та «Школа молодого спеціаліста» (керівник Логвиненко Ю. М.).

Вчителі української мови та літератури, математики, фізики, географії, біології зі своїми учнями неодноразово брали участь у різних районних конкурсах, турнірах, а також в Міжнародному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», у українознавчій грі «Соняшник», у Всеукраїнському історичному конкурсі «Лелека», в Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», конкурс з інформатики «Бобер», у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»,  у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика та інших.

Учні гімназії не раз виборювали «Золоті» та «Срібні» колоски.

Протягом 9-ти років гімназія працює у Всеукраїнському проекті «Школа проти СНІДу» (Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу). Тренер проекту у 2016/2017 н. р.: Кравчук Марія Ярославівна.

З метою розвитку та вдосконалення науково - дослідницької діяльності  учнів у гімназії було проведено конкурс-захист  науково-дослідницьких робіт МАН. Перемогу на районному етапі отримала  ГлущенкоДаріна учениця 11 класу з правознавства (керівник Ащенко Н. В.).

Однак треба зазначити, що не всі методичні об’єднання приділяли достатньо уваги науково-дослідницькій роботі учнів.

У 2016/2017н.р. колектив Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня-районна гімназія» продовжує  працювати над реалізацією  проблеми «Формування і розвиток основних компетенцій гімназистів засобами інноваційних технологій».

Під постійним контролем дирекції гімназії перебуває облік дітей шкільного віку, працевлаштування школярів 9-11 класів, відвідування учнями уроків, гуртків, спортивних секцій, робота з обдарованими дітьми, ведення класних журналів, шкільних методичних об’єднання, ведення шкільної документації, харчування дітей, проведення медогляду, робота з батьками.

У виховній роботі особлива увага приділяється формуванню національних і загальнолюдських цінностей школярів, пропаганді здорового способу життя, вихованню особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації. Виховується шанобливе ставлення до національних святинь, традицій, української мови, історії та культури.

На кінець навчального року в гімназії навчається 517 учень. Із них: 1учні-сироти, 118 дітей з багатодітних сімей, 11– діти з інвалідністю, 18 дитини з малозабезпечених сімей, 17 дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, 7 дітей – переселенців, 352 дитини, що мають статус постраждалих в наслідок на ЧАЕС.

Виховний процес у школі  спрямований відповідно до Закону України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім'ям із дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам», «Основних орієнтирів виховання 1-11 класів» Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України.

Управління виховною роботоюМакарівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія » у 2016/2017 н. р. здійснювали дирекція школи, заступник директора з виховної роботи Савченко Н.В., педагог – організаторДідик Т.В., практичний психологНаконечна А.В., соціальний педагогФіялко О.С. та  класні керівники1 - 11-их класів.

На виконання Указу Президента України від 25.06.2013  №344 про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», на виконання листа Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді з метою забезпечення якісного рівня управлінської системи виховної роботи щодо виховання всебічно розвинутої особистостіпротягом  2016/2017 навчального року здійснювалася виховна робота у гімназії.

Основні  завдання  виховної  діяльності  сучасної школи  визначені Законами  України  «Про  правовий  статус  та  вшанування  пам’яті  борців  за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій  світовій  війні  1939-1945  років»;  указами  Президента  України від  12.01.2015  №  5/2015  «Про  Стратегію  сталого  розвитку  «Україна-2020», від 24.03.2015 № 169/2015  «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги  над  нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці  завершення  Другої  світової війни»,  від 12.06.2015 № 334/2015  «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді»,  від  12.08.2015  №  471/2015  «Про заходи  у  зв’язку  з  75-ми  роковинами  трагедії  Бабиного  Яру»,  від  13.10.2015 №  580/2015  «Про  Стратегію  національно-патріотичного  виховання  дітей  та молоді  на  2016-2020  роки»,  від  09.11.2015  №  633/2015  «Про  відзначення  у 2015  році  Дня  Гідності  та  Свободи»,  від  03.12.2015  №  675/2015  «Про відзначення  25-ї  річниці  незалежності  України»,  від  30.12.2015  №  731/2015 «Про  відзначення  у  2016  році  Дня  Соборності  України»,  від  22.01.2016 №  17/2016  «Про  заходи  з  відзначення  100-річчя  подій  Української  революції 1917-1921  років»,  від  15.03.2016  №  94/2016  «Про  відзначення  20-ї  річниці Конституції України»,  від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня  пам’яті  та  примирення  і  71-ї  річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII  «Про  вшанування  героїв  АТО  та  вдосконалення  національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,  від  22.07.2015  №  524  «Про  утворення  Міжвідомчої комісії  з  питань  національно-патріотичного  виховання»;  розпорядженнями Кабінету  Міністрів  України  від  23.09.2015  №  998-р  «Про  заходи  з  увічнення пам’яті  захисників  України  на  період  до  2020  року»,  від 25.12.2015 №  1400-р «Про  затвердження  плану  заходів щодо  національно-патріотичного  виховання молоді на 2016 рік»,  від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження  плану  заходів  щодо  вшанування  Дня  пам’яті  жертв  геноциду кримськотатарського  народу»,  від  11.05.2016  №  372-р  «Про  затвердження плану  заходів  з  підготовки  та  відзначення  20-ї  річниці  Конституції  України»,від  27.05.2016  №  418-р  «Про  затвердження  плану  пріоритетних  дій  Уряду  на 2016  рік»,  наказах  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  28.05.2015  №  582 «Про  схвалення  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та молоді»,  від  16.06.2015  №  641  «Про  затвердження  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  Заходів  щодо  реалізації  Концепції національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді  та  методичних рекомендацій  щодо  національно-патріотичного  виховання  y  загальноосвітніх навчальних  закладах»,  від  16.07.2015  №  768  «Про  національно-патріотичне виховання в системі освіти».

Завдання  сучасної  системи  виховання,  які  випливають  із  суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та  індивідуального  впливу,  у  переорієнтації  учнівських  і  педагогічних колективів  на  гуманізацію  виховання,  створення  умов  для  цілеспрямованого систематичного  розвитку  людини  як  суб'єкта  діяльності,  особистості, індивідуальності.

Згідно з річним планом роботи школи на 2016/2017  н.р. у школі  було проведено комплекс виховних заходів, які мали високу якість та результативність.

З  метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, виховання почуття поваги і гордості до рідного краю, шанування державних символів, Конституції України у кожному кабінеті є куточки державної символіки.

На виконання листа МОН України від 20.07.2016 № 1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку»  новий 2016/2017 н.р. розпочався уроком «Це наше і це твоє»(1- 4 клас), «Україна – єдина країна», «Ми – нація - єдина».

10 вересня  відбулися районні змагання «Козак-Квест» у с. Гавронщина.

На виконання плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 30.12.2015 №1419-р, листа МОН України від 02.09.2016 №  1/9-455«Щодо проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру» у гімназії проведено 29-30 вересня «Уроки пам’яті трагедії Бабиного Яру та «бабиних ярів» України». На цих заняттях  згадано події Другої світової війни та злочини тоталітарних режимів.

З нагоди Дня захисника України проведено виховні години «Славне ім’я – козак», «Ми козацького роду нащадки», організовано концертну програму «День захисника України»), на яку було запрошено учасників АТО та волонтера О. М.Герасименко

 Проведено урочисту лінійку, присвячена Дню української писемності  «Як парость виноградної лози…».

Організовано та проведено вибори Президента учнівського самоврядування.

До Дня Гідності та Свободи проведено лінійку пам’яті, виховні години«Революція Гідності: як це було…»,«У нас єдина держава і ми єдиний народ», проведено зустріч з учасником Майдану М.І.Онищуком.

25 листопада учні гімназії вшанували пам'ять померлих під час Голодоморів в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років на лінійці - реквієм «Пам'ять людська не забуде», на виховних годинах«Голодомор не зламав»,«Пам'ять не стерти роками», «Дітям про Голодомор». конкурсом плакатів «Україна пам’ятає голодомор 1932-1933 рр.».Відбулася книжкова виставка «Допоки пам’ять в серці не згасає»

15 травня учні брали участь у дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура»), 19 травня - фізкультурно-патріотичному  фестивалі  «Козацький Гарт - 2017»(III тур (зональних обласних змагань)).

В гімназії створено  музей «Мужніх та незвичайних людей», де представлено куточок присвяченийАТО ( допомогу у відкритті музею надали воїни АТО, випускники гімназії), матеріали клубу людей з обмеженими можливостями «Фенікс».

Було проведено різні заходи до Шевченківських днів: у 3-В класі (класний керівник Нагорна Світлана Вікторівна) відбулася виховна година під назвою «Тарас Шевченко – великий син України!», у  2-А класі (класний керівник Депутат Світлана Онисимівна) пройшла виховна година «Малий Тарас», на якій учні ознайомилися з дитинством Т.Г Шевченка, у 3-Б класі (класний керівник Логвиненко Юлія Миколаївна) відбулася виховна година «Великий Кобзар».

21 лютого представники всіх націй і народностей відзначали Міжнародний день рідної мови. Урочисте святкування цієї визначної дати відбулося і у гімназії « Скільки я знаю мов - стільки разів я людина» та поетична карусель « Рідна наша мова – диво калинове».

 Поетичною  годиною пам’яті «Час плине, а пам'ять залишається…», учні вшанували  Героїв Небесної Сотні.

30 березня 2017 року в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» відвідання круглого стілу «Музейна педагогіка як засіб національно-патріотичного виховання учнівської молоді» для педагогів та керівників музеїв навчальних закладів Київщини.

 28 березня у Всесвітній день історика, директор гімназії, вчитель історії та правознавства Надія Василівна Ащенко була запрошена до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми історії ХІХ - поч. ХХ ст. та особливості її викладання в середній школі"

27 березня Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» спільно з видавництвом «Ранок» (директор департаменту зв’язків з громадськістю видавництва «Ранок» Лелюх Володимир Миколайович) провели на базі Ірпінської СЗШ №12 (школа лінгвістики)науково-методичний семінар «Нова українська школа: на шляху до здійснення».

З  метою формування ціннісного ставлення  до сім’ї, родини, людей класними керівниками проведено виховні години «Людина починається з добра», «Що означає бути милосердним», «Бути толерантним – це …», «Співчуття - перший крок до людяності», «Ставлення людини до людини», «Відкривайте чарівні двері добра», «Добротою себе перевір», «Українські обереги». З нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку проведено класні години «Дерево міцне корінням, а людина - друзями». До Міжнародного дня толерантності проведено тренінг «Вчимося бути толерантними».

Сім'я  та  школа  мають  спільну  мету  –  виховання  всебічно  розвиненої гармонійної  особистості,  яка  здатна  реалізувати  себе  в  професійному, громадянському і сімейному аспектах. Шалений  ритм  життя  та  напружений  робочий  графік  батьків  створили ціле покоління дітей, що страждають від браку уваги. Сьогодні вкрай необхідно допомогти  учням  у  майбутньому  бути  свідомими  батьками,  готовими  до подолання  труднощів  у  сімейному  житті;  навчити  у  майбутньому  по-справжньому любити дітей, берегти та зміцнювати сім’ю; забезпечити духовно-моральну основу особистості. Питання  підготовки дітей та молоді до сімейного життя  слід  інтегрувати у зміст освіти початкової, середньої і старшої школи.

З  метою формування ціннісного ставлення до природи (екологічне виховання) учні брали участь  в упорядкуванні  території біля школи та клумб, організовано виставку малюнків «Природа очима дітей» (1-5 класи).  У жовтні проведено виставку дитячих виробів «Осінь золота». Класні керівники провели виховні години «Цей загадковий світ природи». Учні школи стали учасниками районної новорічної виставки «Новорічна композиція».

Традиційно напередодні Великодніх свят в усіх містах та селахУкраїни проходят місячники благоустрою. Не став винятком і Макарівський НВК «ЗОШ І ст. – районнагімназія», де учні та працівники нашого навчального закладу теж дружно долучилися до акції "Чистийчетвер". 

 Учні 5-А класугімназії разом з класнимкерівником Валентиною Леонідівною Кравченко приєдналися до акції допомоги зимуючим птахам, взявши участь у Всеукраїнському конкурсі «Годівничка» (заготовляли корми для птахів, виготовляли годівнички)У рамках проведення І (районного) етапуВсеукраїнськоїакції «Годівничка» учасникизібралиінформацію про зимуючихптахів, провели спостереження, створили збірку «Пернатідрузі». 

До Всесвітньої акції «Година Землі» долучилися учні гімназії. Було проведено усний журнал «Зробимокраїну чистою», захист проектів.

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка природокористування», провідний науковий співробітник інституту «Економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», спеціаліст у галузі екологічної безпеки та сталого розвитку, консультант Макарівської селищної ради з екологічних питань Патока Ірина Вікторівна ознайомила учнів гімназії з екологічною програмою Макарівськоїселищної ради на 2017/2018 рр..

З  метою формування ціннісного ставлення  до мистецтва(художньо-естетичне виховання) у школі проведено виставку-конкурс осінніх композицій «Осінь золота». Організовано пройшли свята з нагоди Дня працівника освіти. Учні брали активну участь у заходах з нагоди Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят, Дня Святого Валентина, Міжнародного жіночого дня, Всесвітнього дня вишиванки, Останнього дзвоника.

Естетичне виховання пов'язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах  її  діяльності  –  вміння  відчувати  й  розуміти  прекрасне  в  особистому  й громадському  житті,  в  природі,  праці,  мистецтві.  Воно  покликане  також пробуджувати  в  учнів  бажання  створювати  прекрасне  й  боротися  з  усім потворним.

 Учні брали участь у конкурсі дитячого малюнку "Мій рідний Макарів" та з нагоди святкування Дня селища Макарів.

У гімназії відбулися чудові зустрічі учнів з «Українкою» – тріо бандуристками Національної філармонії України, а також вихованцями дитячої школи мистецтв.

Про віхи життя відомого письменника Володимира Малика учням гімназії розповів кандидат історичних наук Віталій Гедз. Під час презентації директор Макарівського районного історико – краєзнавчого музею більш детально зупинився на маловідомих сторінках в житті письменника.

В  сучасних  умовах  є  необхідним  оновлення  цілей  і  змісту профорієнтаційної  роботи,  переорієнтація  традиційних  форм  і  методів  її організації  у  напрямі  формування  рефлексивного,  творчого  ставлення  молоді, яка  навчається,  до  власної  життєвої  і  професійної  перспективи,  створення дієвих  умов  (організаційних,  інформаційних,  методичних,  психолого-педагогічних  тощо)  для  допомоги  їй  в  активному  та  свідомому  професійному самовизначенні  та  просуванні  до  вершин  професіоналізму  в  межах  бажаного або ж вже обраного виду праці. Змістом  сучасної  профорієнтаційної  роботи  у  загальноосвітніх навчальних  закладах  має  бути:  формування  в  учнів  ставлення  до  себе  як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності,  відповідальності  та  впевненості  у  досягненні  майбутнього професійного  успіху;  активізація  процесів  самопізнання,  самооцінки  та актуалізація  потреби  у  самовдосконаленні;  формування  системи  знань  учнів про специфіку профільного навчання як першого кроку до оволодіння обраною професією (для 8-9 класів), стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного  кар’єрного  зростання  у  майбутньому;  ознайомлення  учнів  із способами  і  прийомами  прийняття  обґрунтованих  рішень  про  вибір майбутнього  профілю  навчання  і  майбутньої  професії,  забезпечення  їх практичним  досвідом  пошуку  необхідної  інформації  для  розробки  або  ж удосконалення  індивідуальної  освітньої  траєкторії  та  стратегії  професійного зростання у майбутньому. 

 Профорієнтаційну роботу в Макарівському НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія»  проводять директор, учителі, класні керівники,  психолог та соціальний педагог, заступники  директора з НВР, бібліотекар, фахівці різних галузей виробництва:

а) процесійневивченняпредметівтрудового циклу та іншихнавчальнихпредметів;

б) під час позакласноївиховноїроботи.

1.  З метою ознайомлення з робітничими професіїями в школі  встановленопрофесійниймотиваційнийтермінал з центра зайнятості, до якогомає доступ коженученьшколи.

2.  12.10.2016р. було проведено у кінотеатрі «Ольвія» профорієнтаційні заходи "Ярмарка професій" , які відвідали учні 9 та 11 класів (класні керівники , Юхименко В. Д., Теремок В.В., Руденко В.С.)

3. У 2016/2017 навчальному році згідно Робочого навчального плану для учнів 8 -11 класів проводиться профільна та допрофільна підготовка з біології, історії України, всесвітньої історії.

 4. А також, учні 8-Б класу з класним керівником  Глущенко Н. В. відвідали ДП "Макарівський лісгосп", де мали можливість як відпочити на природі, так і ознайомилися з декоративним посадковим матеріалом деревних та чагарникових порід, що вирощується в розсадниках Макарівського лісгоспу.

11 листопада в Макарівському районному Будинку культури відбулися змагання КВК серед учнівських команд району на тему «Обери майбутнє» (Команду підготували Ащенко Надія Василівна, Савченко Наталія Василівна, Янковська Людмила Вацлавівна, Дідик Тетяна Валентинівна).

5.  Наш навчальний заклад тісноспівпрацює з багатьмавищиминавчальними закладами України. Протягом вересня учні гімназії відвідали Дні відкритих дверей  в НПУ ім. М.П.Драгоманова, КНУБА та ін., зустрічалися з представниками університету «КРОК», Національної академії статистики.

      Гостинновідкривдвері перед випускникамиМакарівського НВК «ЗОШ І ступеня-районнагімназія» Київськийуніверситеткультури та мистецтв. Аджесамеїмпотрібнообиратимайбутнюпрофесію. Учніпознайомилися з найрізноманітнішимисучаснимиспеціальностями. Викладачіуніверситетуцікаворозповіли про кожний факультет. Екскурсоводи, якібулинадані з числа студентів, запрошували у свою університетськусім’ю і з захватом розповідали про студентськежиття. А щевсімсподобавсяобід, післяякогоучніпоспілкувалися з ректором університету М.М. Поплавським.

 02 лютого 2017 року Комунальнийвищийнавчальний заклад Київськоїобласної ради «Макарівськиймедичнийколедж» провів День відкритих дверей.

Учніпознайомилися з професією «фельдшер» та «сестра медична». Студентиколеджудемонстрували, як подати першу медичнудопомогу. Іззадоволеннямдітиподивилися концерт, якійготувалистудентиколеджу.

  6. На канікулах учні нашої Макарівської гімназії та ліцею, спільно з дитячою телестудією "1+2", ТРК "АВІС" (керівники Мельник Т.О. та Вареник Ю.О,), начальником відділу освіти, фізкультури та спорту Макарівської райдержадміністрації Тарнавським В.М., директором Ащенко Н.В. побували на екскурсії у Верховній Раді України. Поїздкавідбулася за сприяння народного депутата України Р. М. Сольвара, за щоучні та вчителійомущировдячні! Екскурсіябулацікавою та корисною. 

   7. У День рятівникагімназіягостинновідкриладверіпредставникамМакарівського РС ГУ ДСНС України в Київськійобласті. Начальник 50 ДПРП с. Бишів  8 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київськійобласті  Палеха Петро Миколайовичпровівбесіду «Правила поведінкипід час надзвичайнихситуацій», де розповів про складну та відповідальну роботу рятівника. Дітимализмогуперевтілитися в пожежникачирятівника, поглянути на роботу пожежноїмашини. 

8. Оформлено стенд «Куди піти навчатися», на якому розміщено всю інформацію про вищі навчальні заклади та правилами вступу до них.

9.«ХОЧУ» + «МОЖУ» + «ТРЕБА» = «ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇЇ»

Яку професію обрати і як оптимально поєднати природні здібності й нахили з потребами ринку праці? Це питання актуальне для багатьох старшокласників, які обирають професійний шлях

Для відповіді психологом гімназії Наконечною А. В. було проведено:

-              діагностична робота (Опитувальник професійної спрямованості Холанда, Карта інтересів, ДДО Клімова);

-             проведення тренінгів, з метою вивчення класифікацій професій та їхніх вимог до людини, вироблення вміння зіставляти вимоги й власні можливості;

-             професійне консультування учнів.

На  заняттяхтренінгової програми,  діти були мотивовані взяти на себе відповідальність за той чи інший професійний вибір.

10.В бібліотеці була організована книжкова виставка «Скільки професій стільки доріг» (Барановська Н.П.)

11. Класними керівниками було проведено виховні заняття з профорієнтаційної роботи:

«Ким і де працюють мої батьки», «У світі професій» та ін..

З  метою формування ціннісного ставлення до праці(трудове виховання)

 проведені протягом вересня-жовтня операції «Чистодвір», «Мій клас – моя домівка», зібрані дані про працевлаштування випускників 2016 року, проведені профорієнтаційні заходи «Сузір’я професій». Класні керівники провели години спілкування «Вчити учитись, щоб вміти трудитись». Учні виготовляли вироби та брали участь у шкільних та районних виставках-конкурсах.

З  метою формування ціннісного ставлення до себе(формування здорового способу життя та превентивне виховання) проведено:

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з підростаючим поколінням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини; формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, гармонізованих з природними, технічними та соціальними чинниками; усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу у побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, а також підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності проведено заходи «Увага! Діти на дорозі!», «Поведінка у разі виявлення підозрілих предметів», буклети «Тероризм», «Увага! Вибухово небезпечні предмети».

 Оформлено куточки з інформацією про безпечний рух дітей, стенди «За здоровий спосіб життя», «Безпека життя», «Увага! Дії у надзвичайних ситуаціях»;

14 вересня 2016 року було проведено актуальне та інформаційне тренінговезаняття для учнів із теми «Правила безпечної поведінки». У наш час важливо, щоб діти розуміли поняття «безпечна» та «небезпечна» поведінка. Знали правила безпечної поведінки та вміли їх використовувати на практиці. Ці важливі питання були розкриті та розглянуті координатором Національної дитячої гарячої лінії громадської організації «ЛаСтрада – Україна» КривулякАльоною Олександрівною.

Одним  із  важливих  завдань  сучасної  школи  є  виховання  свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності,  формування  гігієнічних  навичок  і  засад  здорового  способу  життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців). Формування  здорового  способу  життя  –  це  забезпечення  повноцінного розвитку  дітей  і  молоді,  охорона  та  зміцнення  їхнього  здоров'я,  фізичних здібностей  особистості, гармонії  тіла  і  душі;  виховання потреби  у  регулярних заняттях  фізичною  культурою,  у  прагненні  до  оволодіння  санітарно - гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. Так, на виконання листа МОН України від 29.07.2016 № 2.1/0-1855 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» у гімназії проводилася така робота:

 Відповідно до Указу Президента України від 29 червня 1994 року № 340/94, святкування  Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на 10 вересня 2016 року відзначено День фізичної культури і спорту.

Згідно з листом Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 01.08.2016 року № 563 «Про організацію та проведення Дня фізичної культури і спорту та Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня у 2016 році», з метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, ідей мирного співіснування держав і народів, пропаганди здорового способу життя, формування в українців фізичного і морального здоров’я було проведено Олімпійський тиждень та тиждень фізичної культури та спорту, який був присвячений темі «Здоров'я кожної людини – це його багатство» (Левченко В.А., Косарєв В.О., Жгут О.В.)

Організовувались «музичні» зарядки для учнів,  «фізкультхвилинки»  на  уроках.

Проводилася профілактична робота щодо гігієни тіла, правил загартовування, профілактика грипу та респіраторних  захворювань  серед дітей. Проведено бесіди «Обережно дикорослі та отруйні рослини», «Гриби», «Тютюнопаління, наркоманія і алкоголь – небезпечно!», «Перша медична допомога при обмороженні та переохолодженні тіла», «Обережно грип».

Педагогічний колектив спрямував роботу на запобігання дитячому травматизму як під час уроків так і у позаурочний час.  Значна увага була приділена проведенню профілактичних бесід, інструктажів, організації чергування учнів у школі. Проведені бесіди з БЖД:

-  Правила дорожнього руху;

-  Правила протипожежної безпеки;

-  Запобігання отруєнням;

-  Правила безпеки при користуванні газом;

-  Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;

-  Правила безпеки  на воді;

-  Правила безпеки  користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму;

-  Я обираю здоровий спосіб життя (з профілактики ВІЛ / СНІДу).

Протягом 9-ми років гімназія працює у Всеукраїнському проекті «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу».Тренер проекту у 2016/2017 н. р.: Кравчук М.Я.

 

У вересні було проведено місячник «Увага! Діти на дорозі». Метою якого було пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної  роботи серед підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості.

До Дня здоров’я брали участь у «Великих стартах»,відбулося заняття з елементами тренінгу «Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я »,   позакласний захід «Здорова родина-майбутнє України». Одним із основних напрямків виховного процесу педагогічний колектив  вважає організацію превентивного виховання. В основу роботи покладено педагогічний підхід в центрі якого – система організації правового навчання, профілактика злочинності серед неповнолітніх, формування позитивного ставлення до здоров’я людини

На  законодавчому  рівні  превентивне  виховання  регламентується положеннями  законів  України:  «Про  охорону  дитинства»,  «Про  соціальну роботу  з  сім'ями,  дітьми  та  молоддю»;  наказами  Міністерства:  від  25.11.2011 №  1358  «Про  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції  розвитку  кримінальної  юстиції  щодо  неповнолітніх  в  Україні», від 11.06.2012 №  677  «Про  затвердження  Плану  заходів Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня  толерантності  у  суспільстві»,  від  03.03.2016  №  214  «Про  затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері  прав  людини  на  період  до  2020  року»,  від  08.04.2016  №  405  «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року». Відповідно до цього напрямку завжди проводилася профілактична робота щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх.

В рамках Всеукраїнського тижня права,згіднонаказу Міністерства освіти і науки України від30.09.2016 № 1171 «Про затвердження Плану заходів зпроведення у 2016 році Всеукраїнськоготижня права»  та з нагоди Дня прав людини у школі проведено: класні керівники провели бесіди  за темами: «Мої права»,  «Україна - єдина країна», «Правова культура  як чинник формування особистості»,  «Права і свободи громадян – пріоритетні цінності демократії», «Без правової культури немає правової держави», «Порушення прав людини: експлуатація та торгівля».

  19 вересня 2016 року старшим інспектором з ювенальної превенції сектора превенції Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції Коваль Я.Ю. було проведено лекцію «Правопорушення серед неповнолітніх та їх відповідальність»

 Гімназія також долучилася до Міжнародного дня відмови від куріння. Учні 6-9 класів взяли активну участь у виставці малюнків «Ми - проти куріння!». Школярі стверджують, що вони мають чудове право – право на життя і здоров’я, тому вони обирають здорове та щасливе майбутнє, в якому немає місця шкідливим звичкам, а саме: палінню. Учнівська Рада гімназії ініціювала захід–змагання з волейболу «Ми - за здоровий спосіб життя!».

У рамках проведення тижня історії та правознавства було проведено інтегрований урок «Права людини починаються з прав дітей», та інші заходи, на яких учні ознайомилися з міжнародними документами щодо захисту прав дитини та поняттями «ПРАВО», «КОНСТИТУЦІЯ», «ДЕКЛАРАЦІЯ», «КОНВЕНЦІЯ».

1 грудня  психолог Наконечна А. В. разом із соціальним педагогом Фіялко О.С. провели з учнями 9-11 класів низку заходів(«Маршрут безпеки», переглянули фільм «Захисти себе від СНІДу», проведено анкетування серед учнів «Що я знаю про СНІД»), метою яких  було  надати інформаційну підтримку в питаннях здорового способу життя та об’єктивну інформацію про ВІЛ і СНІД.

22 березня у 1-А класі (класний керівник Лопата О.М.) пройшла виховна година «Право очима дітей». Цей захід допоміг дітям в ігровий формі усвідомити можливості гідного й вільного розвитку, що є важливим для всіх людей. Діти вчилися дивитися на навколишній світ доброзичливо, чуйно ставитися до товаришів, знаходити можливість розв’язувати конфлікти конструктивним шляхом, вирізняти несправедливість, розвивати почуття власної гідності.

Проведено ряд заходів за темою «Мій улюблений світ – без насильства».

Особлива увага приділяється дітям, які потребують допомоги: дітям-сиротам, дітям під опікою, дітям-чорнобильцям, дітям-напівсиротам, дітям матерів-одиначок та дітям з багатодітних сімей, діти, батьки яких є учасниками АТО, діти із зони АТО.

Організована спільна робота педагогів, батьків та учнів. Батьки залучаються до участі в загально шкільних та класних заходах. Також, у школі двічі на семестр проводяться класні батьківські збори та загальношкільні.

Сприяння творчому розвитку особистості

Одним із  пріоритетних  напрямків  виховної роботи є сприяння творчому розвитку особистості. Він спрямований на розвиток власних спостережень,  пізнавальних  інтересів  у  певній  галузі знань до технічної   творчості,   моделювання,   винахідництва,    сприяння інтелектуальному,  емоційному  та  естетичному  розвитку школярів, уміння бачити  пізнавальні  проблеми  у  сфері  науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичній,  туристсько-краєзнавчій, фізкультурно-спортивній діяльності.

Для реалізації цього напрямку в школі діяла мережа гуртків

 

 

№ п/п

Назва гуртка

Класи

Керівник гуртка (повністю)

 

1

«Пізнай себе»

2-3

Наконечна Анастасія Володимирівна

2

«Я і моя професія»

11

Наконечна Анастасія Володимирівна

3

«Школа безпеки»

9-11

Жгут Олександр Валерійович

4

«Баскетбол»

 

Косарєв Віталій Олександрович

5

«Сучасний дизайн»

5-11

Тимощук Галина Андріївна

6

«Фантазія»

2-5

Нагорна Світлана Василівна

7

«Основи фармакології»

10

Кравчук Марія Ярославівна

8

Стилістика української мови

11

Юхименко Валентина Дмитрівна

9

«Поетика»

5-6

Глущенко Наталія Володимирівна

1

«Майбутнє починається сьогодні»

9

Теремок Валентина Володимирівна

1

«Вокальний»

1-4

5-11

Янковська Людмила Вацлавівна

В гімназії  постійно діє рада гімназистів на чолі з президентом ГлущенкоДаріною, ученицею 11 класу , яка допомагає вирішувати ряд організаційних питань та працюють за своїм планом, який узгоджують з виховних планом роботи гімназії.

Контроль за станом виховної позакласної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад, вивчення стану роботи з певного питання, а також через систематичне відвідування позакласних заходів.

14 квітня 2017 року на базі Університету сучасних знань Товариства «Знання» України відбулася Всеукраїнська науково-практична учнівсько-студентська конференція «Українська наука в інформаційних вимірах: проблеми і перспективи», де взяли участь учні гімназії.

У  2016/2017 н. р. учні активно брали участь у різноманітних конкурсах районного та обласного рівнів:

Конкурс плакатів «Частинка Криму, в нашому серці» , номінація «Живопис»

(молодша вікова категорія)

І місце – Метелан Максим Максимович, учень 3-В

ІІ місце – Шуляк Ірина Олександрівна, учениця 5-А класу

(середня вікова категорія)

ІІІ місце - Колективна робота учнів 7 – А класу

Конкурс «Український сувенір»

Номінація

«Копіїстародавніхіграшок,

збережених у родинах  протягомпокоління»

  II місце - колективна робота учнів 6 класів (керівник Тимощук Галина Андріївна).

Номінація

«Предмети вжитку,щоможуть бути

зразкомтрадиційноїукраїнськоїсувенірноїпродукції»

I місце - Логвиненко Юлія (11 років), учениця 5 класу (керівникНагорнаСвітланаВікторівна).

Конкурс «Новорічна іграшка»

Номінація «Стилізованаялинка»

молодшавіковакатегорія

ІІ місце – Литвин Софія, учениця 2-Б класу

Номінація «Новорічний сюрприз»

молодшавіковакатегорія

І місце – ГарбузМарія, учениця 2-Б класу

ІІ місце – ПлотніковаЄлізавета, учениця 1-Б класу

Номінація «Новорічнаіграшка»

молодшавіковакатегорія

І місце – Петренко Богдан, учень 2-В класу

ІІ місце – Лагодний Владислав Юрійович, учень 1-Б класу

ІІІ місце – Артеменко Владислав, учень 2-Б класу

середнявіковакатегорія

ІІ місце – ТернавськаАнгеліна, учениця 2-Б класу

ІІІ місце – ШулякІрина, учениця 5-А класу

Макарівська селищна рада нагородила ГлущенкоДаріну, ученицю 11 класу нашої гімназії за перемогу у конкурсі дитячого малюнку "Мій рідний Макарів" та з нагоди святкування Дня селища Макарів.

Приємно відзначити, що переможницею І етапу  Всеукраїнського конкурсу «Людина і ліс» (рівень лісогосподарських підприємств)у номінації «Конкурс на кращий твір» стала учениця 8 – Б класу Михалева Інна. 

Районного етапу Всеукраїнського конкурсу плакатів«Безпека дорожнього руху – це життя!»

Номінація «Плакат» (Живопис)

ІІ місце: ЛевченкоАльона, учениця 6-Б класу

Конкурс «Космічні фантазії»

Номінація «Космічне мистецтво»

(образотворчемистецтво)

IIмісце – Шевчук Катерина (учениця 6-Б класу).  Молодшавіковакатегорія.

Номінація «Космічнемистецтво»

(декоративно ужитковемистецтво)

I місце – Сидоренко Дмитро (учень 2-В класу).Молодшавіковакатегорія.

II місце – Микиташенко Денис (учень 3-Б класу). Молодшавіковакатегорія.

Районний етап обласного конкурсу сучасноїпісні "Калиновийдзвін"

ІІІ місце - Логінов Дан

Районні змагання з волейболу

 ІІ місце команда хлопців

 Вчителі української мови та літератури, математики, фізики, географії, біології зі своїми учнями неодноразово брали участь у різних районних конкурсах, турнірах, а  також в Міжнародному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», у українознавчій грі «Соняшник», у Всеукраїнському історичному конкурсі «Лелека», в Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», конкурс з інформатики «Бобер», у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»,  у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика,  Міжнародному мовно-літературному конкурсі Т.Шевченка учнівської та студентської молоді та інших.Учнігімназії не раз виборювали«Золоті» та «Срібні»колоски.

ГлущенкоДаріна (вчитель Ащенко Н.В.)брали участь у проведення ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України - 2017 рік за темою  «Захист та реалізація прав людей з інвалідністю в Україні.

Основними завданнями виховної роботи на 2017/2018 н. р. є :

·          національне та патріотичне виховання учнів;

·          навчання здорового способу життя;

·          забезпечувати педагогічних працівників інформацією  про досягнення науки, нових технологій, новинки методичної   літератури з   проблем виховання   школярів;

·          посилити контроль за  індивідуальною роботою з  учнями класними керівниками;

·          забезпечувати простір  ініціативи,  творчості, самодіяльності учнівського колективу від пошуку корисних справ до підбиття підсумків;

·          продовжувати тісну співпрацю з вихователями  дитячого центру «Промінь надії»;

·          продовжувати тісну співпрацю з районним відділом у справах  сім’ї та молоді;

·          Продовжити  виховання свідомої дисципліни лідерства через систему виховної роботи, впроваджувати системний розвиток особистості.

Робота соціального педагога здійснювалася за наступними напрямками:

-       діагностичний,

-       корекційно-відновлювальний та розвивальний,

-       захисний,

-       консультативний,

-       організаційно-методичний,

-       зв`язки з громадськістю.

На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в нашому навчальному закладі  було оформлено соціальні паспорти по групам та на підставі їх - соціальний паспорт гімназії, який дав змогу відобразити специфіку учнівського складу гімназії та побачити особливості роботи соціально-психологічної служби з «особливими дітьми».

      Класні керівники разом з соціальним педагогом зібрали відповідну документацію та розмістили її по текам за наступними категоріями.

 

Соціальний паспорт гімназії:

І семестр

Загальна кількість учнів гімназії:515

Дітей – сиріт: 1

Позбавлених батьківського піклування: 17

Дітей з інвалідністю: 11

Малозабезпечених:13

Кількість дітей з багатодітних сімей -121

Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: 352

Діти що перебувають на внутрішкільному обліку: 14

Діти що перебувають у СЖО: 4

Переселенці з АТО: 7

ІІ семестр

Загальна кількість учнів гімназії:513

Дітей – сиріт: 1

Позбавлених батьківського піклування: 17

Дітей з інвалідністю: 11

Малозабезпечених:18

Кількість дітей з багатодітних сімей -118

Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: 352

Діти що перебувають на внутрішкільному обліку: 13

Переселенці з АТО: 7

 

 

Разом із соціальним паспортомсоціальний педагогзаповнювала індивідуальні картки учнів, куди протягом року заносяться зміни та особливості навчання учня, його досягнення, примітки щодо порушень або покращення поведінки. До індивідуальних карток заноситься інформація, якщо учень стоїть на внутрішкільному або картковому обліку, або скоєння злочину.

Одним із найважливіших аспектів роботи соціального педагога Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія» є складання соціального паспорту мікрорайону та школи, в процесі якого виявляються діти та сім’ї, які опинилися в СЖО. Об'єктами  соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах є:

 

Соціальний педагог Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія» здійснює такі функції:

·        повідомляє центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про виявленнясімей, якіопинилися у складнихжиттєвихобставинах;

·        веде внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічногопрацівника, соціального педагога та інформує про цеслужби у справах неповнолітніх і центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

·        забезпечує роботу шкільного психолога з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальний  педагог - вплив соціально-психологічних, педагогічних  і соціальних факторів та особистість школяра. Хочу зазначити, що практичний психолог та соціальний педагог не є взаємозамінними, у кожного з них відповідно до фаху – своя методологія роботи, інструментарій, напрями та зміст діяльності, що відповідають їхнім функціональним обов’язкам. Але ця співпраця підвищує ефективність супроводу;

·        проводить профілактичну та просвітницьку роботу з дітьми, підлітками схильними до правопорушень, з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а саме:

-         тренінгові заняття «Оптимізація мікроклімату в сім`ї» (у 5 класах), «Мої права та обов`язки» (у 6-7 класах), «Ми різні, але ми рівні» (у 8 класах), «Україна єдина» (10-11 класи);

-         анкетування учнів, які переміщені з окупованої території «Як я почуваюсь в новому колективі»;

-         контролює відвідування учнями навчального закладу та якість навчання;

·         проводить спільно з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підготовку молоді до самостійного життя, створення позитивної моделі сім'ї, профілактику жорстокого поводження в родинах тощо. Прикладом є проведення в гімназії: зустрічей з місіонерами з Німеччини, воїнами АТО, волонтерами, координатором центру допомоги військовим Макарівського району – О.М. Герасименко.У День рятівникагімназіягостинновідкриладверіпредставникамМакарівського РС ГУ ДСНС України в Київськійобласті. Начальник 50 ДПРП с. Бишів  8 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київській області  Палеха Петро Миколайович провівбесіду «Правила поведінкипід час надзвичайнихситуацій», де розповів про складну, відповідальну роботу рятівника та поведінку дітей під час надзвичайних ситуацій. Дітимализмогуперевтілитися в пожежникачирятівника, поглянути на роботу пожежної машини.  У свою чергу, учні гімназії приготували малюнки та вітання гостям з нагодипрофесійного свята.

 Старшим інспектором з ювенального сектора превенції Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції Коваль Я. Ю. та старшим лейтенантом поліції Бойко А. А. проведено лекцію «Правопорушення серед неповнолітніх та їх відповідальність» з учнями 9-11 класів. Яна Юріївна спільно з соціальним педагогом розповіли про класифікацію правопорушень та наголосили про їх відповідальність. Використовуючи життєві приклади, лейтенант поліції непримусово дала зрозуміти, що діти самі відповідають за свої вчинки, які в майбутньому відобразяться на їх життєвій долі.У 5 – 6-х класах - практичне заняття з питань надання домедичної допомоги потерпілим. Після коротенького інформаційногоповідомленнящодо травм дітипоринули в практичнезаняття, де здобулинавичкибинтуваннякінцівок та голови. Для дітейцебулоновим, тому вони з великоюцікавістю проявляли активну участь. Тренінг «Правила безпечної поведінки» проводився з учнями 9 класів координатором, представником Національної дитячої гарячої лінії громадської організації «ЛаСтрада – Україна»  Кривуляк А. О.;

-         відеолекторій «Шкода куріння. Як насправді куріння вбиває» (11 клас);

-         використання тренінгового елементу – вправа «Пяточкін, який курить» (11 клас);

-         відеомультфільм «Таємниця організму людини, яка курить» (3 - 4 класи);

-         анкетування: «Ваше ставлення до тютюнопаління» (8 класи)

-         відеолекторій «Шкода куріння. Як насправді куріння вбиває» (11 клас)

-         учні 6-9 класів взяли активну участь у виставці малюнків «Ми – проти куріння!». Школярі стверджують, що вони маютьчудове право – право на життя і здоров’я, тому вони обираютьздорове та щасливемайбутнє, в якомунемаємісцяшкідливимзвичкам;

-         до Дня боротьби зі СНІДом було проведено з учнями низку заходів, метою яких  було  надати інформаційну підтримку в питаннях здорового способу життя та об’єктивнуінформацію про ВІЛ і СНІД.Змістовним та цікавимбув проведений  інтегрований урок  у 10 класі «Маршрут безпеки», головною метою якогобулонадатиучнямелементарнізнання про СНІД,основні шляхи зараження та профілактику.  Учні 9-А та 11 класівпереглянулифільм «Захисти себе відСНІДу».Було проведено анкетуваннясередучнів «Що я знаю про СНІД». Дітьми зроблено висновки, що кожна людина повинна до кінця усвідомити всю небезпеку, яку несе СНІД, і зробити все можливе, щоб уберегти себе та рідних від цієї страшної хвороби.

Протягом 2016/2017 навчального року проводились індивідуальні та групові бесіди на запит учнів, вчителів, батьків, опікунів та осіб, що їх замінюють та адміністрації закладу.

Соціальна робота в Макарівському НВК «ЗОШ І ступеня – районна гімназія» організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації та адаптації учнів в навчально-виховній діяльності, захисту їхнього психічного розвитку особистості, надання соціально-педагогічної допомоги учням та їх батькам.

Виконуючи основні завдання в гімназії проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку учнів з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів.

Постійно учні пільгового контингенту залучаються до участі в виховних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях. З метою формування здорового способу життя, учнізалучаються до спортивнихсекцій і гуртків («волейбол», «футбол», «бокс», «теніс», «шахмати»). Багато учнів пільгових категорій та девіантноїповедінкиохопленігуртковоюроботою ( «вокальний», «хореографічний», «формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», «Майбутнє починається сьогодні», «Декоративно-прикладне мистецтво»).

Аналізуючи роботу соціального педагога, можна сказати, що всі поставлені завдання були виконані.